دفتر مرکزی

آدرس : تهران، میدان جمهوری، خ جمهوری، خ اسکندری جنوبی پلاک 383، زنگ شماره 3
تلفن : 66571130 (21-98+) - 66571131 (21-98+)
تلگرام: 9125754095 (98+)

ایمیل

info@jkmcargo.com